10-Unagi: Yılanbalığının Japoncadaki karşılığı olan unaginin yapılması için Japon pirinci yıkanıp süzülüyor. Özel tenceresine konularak biraz çiğ kalacak halde pişiriliyor. Pirinçler harmanlanıp soğutulduktan sonra pirinç şekeri ve sirkesi eklenerek...